ලිංගික අධ්‍යාපනය

අඩු වයසින් ගැබ් ගැනීම නිසා ඇතිවෙන භයානක ප්‍රතිවිපාක මෙන්න

නිරන්තර කතාබහට හෝ සමාජ අවධානයට නිරතුරු ලක් නොවුණ ද අඩු වයස් ගැබ් ගැනීම් සෞඛ්‍

කොන්ඩම් දැම්මා කියලා safe නෑ

ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නෙ කොන්ඩම් දැම්මම ඔක්කොම හරි ලිංගිකව සම්ප්‍රේශනය වෙන රෝග බෝ වෙන්නේ නැහැ

More News »

add_one